BlueSpace TECHNOLOGY a obtinut recunoașterea NATO

Astăzi, 28.01.2021, compania BlueSpace TECHNOLOGY a obținut recunoașterea NATO (North Atlantic Treathy Organization) în calitate de producător TEMPEST, devenind astfel singura companie din Estul Europei ce primește această recunoaștere oficială.

Lista companiilor recunoscute NATO ca producători TEMPEST se poate consulta aici: NIA – NATO Information Assurance. La ora actuală există doar 31 de companii în întreaga lume ce au obținut această acreditare: 9 din USA, 9 din Germania, 3 din Marea Britanie, 3 din Norvegia, 2 din Canada, câte o companie din Franța, Suedia, Olanda, Polonia și începând de astăzi, o companie și din Romania – compania noastră.

Singura companie românească recunoscută NATO ca producător TEMPEST

Obținerea acestei recunoașteri a fost unul dintre obiectivele strategice ale BlueSpace TECHNOLOGY, setat încă de la înființarea sa în 2016. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv s-au realizat investiții semnificative, dotări cu echipamente corespunzătoare, instruiri de specialiști, dezvoltarea capacităților de producție, parcurgerea tuturor etapelor necesare pentru această recunoaștere.

Acreditarea „Laboratorului de măsurări TEMPEST și incinte ecranate” al BlueSpace TECHNOLOGYși implicit includerea companiei noastre pe lista vendorilor TEMPEST aprobați NATO, a presupus de asemenea finalizarea cu succes următoarele etape:

La nivel național:

  • Acreditarea RENAR, conform căreia prin Laboratorul de măsurări TEMPEST și incinte ecranate, îndeplinește cerințele SR EN ISO/IEC 17025:2018 și este competentă să efectueze activități de încercări.
  • Acreditarea ORNISS, conform căreiaBlueSpace TECHNOLOGY S.R.L. este acreditat ca entitate producătoare în domeniul TEMPEST, cu capacități de evaluare TEMPEST, în conformitate cu Metodologia privind acreditarea entităților care desfășoară ectivități de producție în domeniul TEMPEST – INFOSEC 15.

La nivel internațional:

Procesul de obținere efectivă a acestei recunoașteri NATO a durat aproape un an, după investiții și pregătiri începute cu mult timp în urmă. Planul de acreditare și demersurile necesare în această direcție au fost demarate înainte de a cunoaște dificultățile pe care pandemia CIVID-19 le-a generat.

Cu toate acestea, BlueSpace TECHNOLOGY nu s-a abătut nici un moment de la scopul impus. Cu această determinare am reușit să aducem compania noastră în topul producătorilor TEMPEST la nivel național și să câștigăm încrederea clienților noștri.

Credem în capabilitățile noastre și am investit în ele timp, perseverență și cunoștințe, printr-o echipă de ingineri profesioniști și dedicați. Expertiza lor va pava drumul către piața internațională de specialitate TEMPEST, exploatând astfel oportunitățile deschise prin recunoașterea UE și NATO.

În misunea oficială, declarată, a companiei noastre se regăsește următorul fragment: „Să întrunim criteriile de standardizare impuse de organismele națioanle, europene și NATO”. Astăzi putem spune că am obținut exact ce ne-am propus, fiind consecvenți și ghidați un scop comun, reflactat în tot ceea ce cercetăm, dezvoltăm, construim, și producem.

BlueSpace TECHNOLOGY este o companie românească, cu activitate în România și producție proprie. Pe fiecare listă în care se va găsi numele companiei noastre, va face trimitere la tricolorul țării.


Despre NCI Agency – Agenție care se ocupă cu achiziționarea și apărarea sistemelor de comunicații pentru factorii de decizie politică și oridne NATO; sunt în prima linie împotriva atacurilor cibernetice, colaborând îndeaproape cu guvernele și industria pentru a preveni viitoarele atacuri debilitante.

Singura companie românească acreditată TEMPEST la nivelul Uniunii Europene


Începând de astăzi, 08.12.2020, BlueSpace TECHNOLOGY este singura companie românească acreditată TEMPEST la nivelul Uniunii Europene, apărând pe lista oficială a consiliului European.

Lista companiilor acreditate TEMPEST la nivelul Uniunii Europene este o listă oficială emisă de Consiliul Uniunii Europene, afișată public pe https://www.consilium.europa.eu/en/

Singura companie românească acreditată TEMPEST la nivelul Uniunii Europene

Această recunoștere clasează compania noastră printre singurele 5 entități din Uniunea Europeană, acreditate ca producători TEMPEST. Mai mult decât atât, BlueSpace TECHNOLOGY este singura companie la nivel european care întrunește toți cei 8 indicatori considerați de UE reprezentativi pentru încadrarea în standardele impuse:

1. Deținerea standardului ISO 9001:2015

2. Dezvoltarea de echipamente TEMPEST

3. Realizarea testelor pentru validarea liniei de producției

4. Producția de echipemante TEMPEST

5. Producția de echipamente de zonare

6. Comercializarea echipamentelor TEMPEST

7. Comercializarea echipamentelor de zonare  

8. Permisiunea autocertificării unui prototip al unui echipament IASG 7-03 de nivel A. *

*Pentru mai multe informații privind aceast indicator verificați Ghidul pentru asigurarea securității informațiilor, privind acreditarea companiilor TEMPEST din UE.

Încă din momentul înfințării, unul din obiectivele principale ale companiei a fost îndeplinirea tuturor cerințelor de acreditare NATO și certificarea BlueSpace TECHNOLOGY, în rândul companiilor validate la nivel UE. Pentru atingerea acestuia s-au parcurs etape, s-au realizat investiții semnificative, s-a extins capacitatea de producție, s-a format o echipă de experți, s-au depus toate eforturile și diligențele necesare pentru a îndeplini criteriile de validare.

Iată-ne astfel la finalul anului 2020, împlinind obiectivul menționat, de a fi acreditați la nivel UE ca producători TEMPEST. Lucru acesta a fost posibil prin dedicare și perseverență, BlueSpace TECHNOLOGY fiind o companie recunoscută pentru performațele ridicate în aria de activitate și tenacitatea în atingerea obiectivelor propuse.

În tot acest proces am fost ghidați de un singur lucru, îndeplinirea uneia din direcțiile misiunii noastre, și anume „Să întrunim criteriile de standardizare impuse de organismele naționale, europene și NATO”, iar prin această directivă ne ridicăm pe noi, dar mai important, ridicăm drapelul țării pe cât mai mulți stâlpi ai recunoașterii, aprecierii și respectului cuvenit.

BlueSpace TECHNOLOGY – Certificatul RENAR SR EN ISO/IEC 17025:2018


În data de 09.11.2020, BlueSpace TECHNOLOGY a obținut Certificatul de Acreditare emis de Asociația de Acreditare din România – RENAR, pentru SR EN ISO/IEC 17025:2018. Prin obținerea acestui certificat, se atestă că BlueSpace TECHNOLOGY, prin Laboratorul de măsurări TEMPEST și incinte ecranate, îndeplinește cerințele SR EN ISO/IEC 17025:2018 și este competentă să efectueze activități de încercări.


BlueSpace TECHNOLOGY – Certificatul RENAR SR EN ISO/IEC 17025:2018

Tehnologia TEMPEST a fost prezentă în activitatea BlueSpace TECHNOLOGY încă de la început. Ca platforma de lansare a companiei, soluțiile de ecranare elctromagnetică sunt în continuare unul din obiectele principale de activitate. Experința echipei, cât și cunoștințele bogate dobândite în acest domeniu, sunt constant alimentate de dorința de a excela, iar performanță este permanent regăsită în toate liniile noaste de activitate.

Având în vedere realizările companiei în domeniul TEMPEST și obținerea Certificatului sus menționat, împreună cu Certificatul de Acreditare în calitate de producător TEMPEST, emis de O.R.N.I.S.S., BlueSpace TECHNOLOGY reflectă încă odată devotamentul și seriozitatea cu ajutorul cărora realizăm tot ceea ce ne propunem.

Astfel, am încheiat una dintre cele mai importante etape din dezvoltarea companiei noastre. Procesul a fost pe cât de lung pe atât de solicitant, mai ales din punct de vedere al resurselor investite, personal și timp. Însă, aceste lucruri nu ne-au întors de la îndeplinirea obiectivelor noastre.

„Să întrunim criteriile de standardizare impuse de organismele națioanle, europene și NATO.”- parte din misiunea oficială, declarată a BlueSpace TECHNOLOGY.

Ce urmează?

Am spus-o în nenumărate rânduri și o vom mai repeta cu fiecare ocazie pe care o avem: BlueSpace TECHNOLOGY, prin activitatea, realizările și eforturile constante pe care le face este cu un pas mai aproape de a aduce drapelul țării noastre pe lista recunoașterii internaționale în domeniul TEMPEST și nu numai.

Am început deja demararea procesului de acreditare la nivel UE și NATO, acesta este următorul obiectiv spre care BlueSpace TECHNOLOGY ascede.


ORNISS – Oficiul Registarului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

ORNISS este o instituție publică din România, aflată în subordinea Guvernului. Exercită atribuții de reglementare, autorizare, evidență și control în domeniul protecției informațiilor clasificate, ale Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România și ale Normelor privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România. Mai multe informații despre activitatea lor găsiți pe site-ul: http://www.orniss.ro/ro/prezentare.html

RENAR – Asociația de Acreditare din România

RENAR este o organizație neguvernamentală din România, fără scop lucrativ, care este recunoscută oficial ca organism național de acreditare unic. Funcționează în coordonarea și sub supravegherea Ministerului Economiei. Mai multe informații despre activitatea lor găsiți pe site-ul: https://www.renar.ro/

BlueSpace TECHNOLOGY a obținut Certificatul de Acreditare în calitate de producător TEMPEST

„Să întrunim criteriile de standardizare impuse de organismele naționale, europene și NATO.” – parte din misiunea oficială, declarată a BlueSpace TECHNOLOGY.


Prin obținerea acestui certificat, BlueSpace TECHNOLOGY devine singura entitate privată din România acreditată ca producător TEMPEST.


BlueSpace TECHNOLOGY – Acreditat în calitate de producător TEMPEST

Având Certificatul de Acreditare în calitate de producător TEMPEST, eliberat de ORNISS, marcăm una dintre cele mai importante etape din procesul de dezvoltarea și extindere a activității noastre. Complexitatea și timpul îndelungat ale procedurii de acreditare reflectă dorința companiei de a excela și a aduce tot ceea ce realizăm la nivel de performanță.

Prin certificatul sus-menționat declarăm că S.C. BlueSpace TECHNOLOGY S.R.L. este acreditat ca entitate producătoare în domeniul TEMPEST, cu capacități de evaluare TEMPEST. Aceste competențe oficiale sunt în conformitate cu Metodologia privind acreditarea entităților care desfășoară ectivități de producție în domeniul TEMPEST – INFOSEC 15.

Capacitățile menționate în certificat au fost evaluate atât în cadrul BlueSpace TECHNOLOGY, cât și în Laboratorul propriu de măsurări TEMPEST și Incinte Ecranate. Întregul proces de acreditare a fost desfășurat sub atenta supervizare a unei comisii specializate la nivel național.

Conform deciziei finale înaintată de Oficiul Registrului Național a Informațiilor Secrete de Stat, prin Certificatul de Acreditare în calitate de producător TEMPEST eliberat, îndeplinim toate cerințele necesare pentru a putea testa și verifica echipamentele dumneavoastră.

ISO 17025 – Clauză obligatorie pentru eliberarea Certificatului de Acreditare în calitate de producător TEMPEST

Pe lista criteriile obligatorii cuprinse în procesul de certificare ORNISS se regăsește obținerea acreditării RENAR. Aceasta din urmă atestă că BlueSpace TECHNOLOGY, prin Laboratorul de măsurări TEMPEST și Incinte Ecranate, îndeplineşte cerinţele  SR EN ISO/IEC 17025:2018 şi este competentă să efectueze activităţi specfice.

Mai precis, toate echipementele pe care le utilizăm în procesele de testare, verificare și măsurare TEMPEST sunt calibrate la un laborator certificat ISO 17025, la nivelul UE. O caracteristică extrem de importantă, având în vedere că această calibrare unitară este regăsită în puține laboratoare din Uniunea Europeană.

Acreditarea RENAR pentru ISO 17025 aduce companiei beneficii considerabile activităților interne pe care le desfășurăm, dar mai ales, o deschiderea către piața internațională, în domeniul TEMPEST.

Ce urmează?

Am câștigat încă o bătălie, însă războiul nu s-a terminat.” Ne pregătim pentru următoarea etapă și anume: am început deja depunerea diligențelor pentru  acreditare NATO și UE.

Prin tot ceea ce realizăm și obținem în fiecare zi pentru BlueSpace TECHNOLOGY, ne dorim să aducem drapelul țării noastre pe lista recunoașterii internaționale în domeniul TEMPEST și nu numai.


ORNISS – Oficiul Registarului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

ORNISS este o instituție publică din România, aflată în subordinea Guvernului. Exercită atribuții de reglementare, autorizare, evidență și control în domeniul protecției informațiilor clasificate, ale Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România și ale Normelor privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România. Mai multe informații despre activitatea lor găsiți pe site-ul: http://www.orniss.ro/ro/prezentare.html

RENAR – Asociația de Acreditare din România

RENAR este o organizație neguvernamentală din România, fără scop lucrativ, care este recunoscută oficial ca organism național de acreditare unic. Funcționează în coordonarea și sub supravegherea Ministerului Economiei. Mai multe informații despre activitatea lor găsiți pe site-ul: https://www.renar.ro/

Rack TEMPEST transportabil

Introducem cel mai recent echipament ieșit din linia proprie de producție TEMPEST.

Rack-ul TEMPEST transportabil, realizat utilizând o cutie SKB 3RS, este soluția ideală pentru echipamentele dumneavoastră IT, ce neceistă a fi utilizate în condiții extreme.


Rack trasportabil 3RS SKB

Carcasele de transport statice 3RS din seria SKB sunt ușoare, rezistente la șocuri, etanșe la apă, rezistente la praf, căldură și substanțe chimice, perfecte pentru protejarea și transportarea echipamentelor electronice senzitive.

Aplicabilitate

Aceste modele de rack sunt potrivite pentru echipamente IT, cum ar fi routere, comutatoare, dispozitive de stocare și comunicații. Aplicabilitatea acestora se regăsește mai ales în domeniul militar, de securitate și de difuzare, unde este necesară o protecție maximă.

Condiții de utilizare

Rack-ul TEMPEST transportabil poate fi utilizat în cele mai extreme medii și condiții, în timp ce echipamentul dumneavoastră va continua să funcționeze și să rămână protejat. Mai mult decât atât, toate carcasele 3RS sunt testate independent și certificate MILSTD 810-G.


Cu fiecare produs pe care îl oferim aducem un aport considerabil soluțiilor de inginerie modernă, căutând de fiecare dată să îmbunătățim echipamentele, serviciile dar și perspectiva în domeniul IT.