Certificări, Acreditări și Recunoașteri

SR EN ISO 9001:2015, emis de organismul de certificare SRAC

SR EN ISO/IEC 27001:2018, emis de organismul de certificare OEC

EN ISO 13485:2016, emis de organismul de certificare SRAC

SR EN ISO 14001:2015, emis de organismul de certificare IMAB

SR EN ISO/IEC 17025:2018, emis de organismul de Acreditare RENAR – Laboratorul de măsurări TEMPEST și incinte ecranate 

Acreditare ORNISS – Entitate producătoare în domeniul TEMPEST cu capacități de evaluare TEMPEST în conformitate cu Metodologia privind acreditarea entităților care desfășoară activități de producție în domeniul TEMPEST – INFOSEC 15

Recunoaștere NCIA (Agenția NATO de comunicații și informații), Furnizor TEMPEST

Recunoaștere UE, Furnizor TEMPEST

Licență de funcționare IGPR – Proiectare, instalare, modificare sau întreținere a componenetelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracției

Autorizații IGSU – Instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu

Autorizații IGSU – Proiectare a sistemelor și instalațiilor de smenalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu

ANCEX – Licență pentru efectuarea de operațțiuni de export/import/transfer de produse militare din categoria ML14

Autorizatia nr. 94/07.05.2021, eliberata de Ministerul de resort, pentru desfăşurarea de activităţi necesare realizării de produse militare și înscrierea în registrul unic al operatorilor economici şi al capacităţilor de producţie şi/sau servicii pentru apărare.

NCAGE: 1GNYL, emis de MApN – Biroul Național de Codificare – Certificat de alocare a Codului NATO