Sistem de prevenire a pericolului de incendiu din ATI OXY-Safe


Sistem de prevenire a pericolului de incendiu din ATI OXY-Safe – Ultima inovație a BlueSpace TECHNOLOGY (BST), în parteneriat cu Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” (ATM). Dispozitivul are rolul de a prevenii exploziile generate de cumulul invizibil de oxigen din zonele ATI.

Astăzi, după o lungă perioadă de resurse materiale și intelectuale investite, ne întrerupem absența din mediul online și anunțăm ultima inovație a departamentului de R&D, compus din cercetătorii BST și ATM – Sistem de prevenire a pericolului de incendiu din ATI OXY-Safe

Scurgerile de oxigen datorate folosirii intensive în camerele ATI (și nu numai), din cauza densității ridicate a gazului, formează la nivelul podelei o „pătură” concentrată de oxigen, periculos de inflamabilă. Riscul unei explozii este inevitabil, întru-cât și cea mai mică scânteie poate declanșa un scenariu devastator.

Proiectat astfel încât să aibă o rată de aplicabilitate cât mai mare, putând fi integrat în cadrul sistemelor de securitate existente, dezvoltarea sistemului OXY-Safe a fost puternic stimulată de dorința de a preveni situații vătămătoare ce pot apărea în scenariul precizat mai sus. El reacționează luminos și sonor în momentul în care nivelul normal de oxigen din cameră este depășit și determină astfel personalul să ia măsurile necesare diminuării acestuia.

Liniștea unui cercetător prezice zgomotul inovației.

Constantin Pintilie

De-a lungul anilor, ne-am adresat publicului prin soluții practice, consolidate de un aport puternic adus societății și ne-am asigurat că cercetările noastre vor deveni, în timp, piloni semnificativi ai diverselor ramuri tehnologice pe care ne desfășurăm activitatea.


INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Academia Tehnică Militară “Ferdinand I” este o instituție de învățământ superior militar de stat, acreditată, parte integrantă a sistemului național de învățământ. Obiectivul fundamental este reprezentat de îndeplinirea activităților de învățământ superior și cercetare științifică în domeniile de competență, în vederea satisfacerii nevoilor, atât a beneficiarilor din structurile de apărare, ordine publică și securitate națională, cât și a personalului ce deservește instituția.