BlueSpace TECHNOLOGY este înscrisă în Registrul Unic al Operatorilor Economici şi al capacităţilor de producţie şi/sau servicii pentru apărare


Operatorii economici autorizați să desfășoare activități legate de realizarea produselor militare, sensibile și strategice sau a serviciilor aferente acestora vor fi înscriși într-un registru unic clasificat, organizat și administrat de ministerul de resort (Ministerul Economiei), prin direcția de specialitate. Înscrierea operatorilor economici în acest registru se va face pe baza unei autorizații emise de Ministerul Economiei, potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare aprobate astăzi de Guvern.

În temeiul art. 6 alin.(5) lit. m) din Legea nr. 232/2016 privind industria de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, BLUESPACE TECHNOLOGY SRL a obținut Autorizația nr. 94/07.05.2021, eliberată de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, pentru desfăşurarea de activităţi necesare realizării de produse militare, sensibile şi strategice şi/sau serviciilor aferente acestora, conform Cod CAEN 7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea și înscrierea în registrul unic al operatorilor economici şi al capacităţilor de producţie şi/sau servicii pentru apărare.

Pentru aceasta, BlueSpace TECHNOLOGY îndeplinește criteriile menționate în Normele metodologice de aplicare a Legii nr 232/2016, în care este descris modul în care autoritățile publice și operatorii economici aplică prevederile Legii nr. 232/2016, privind industria națională de apărare.

Astfel, s-a creat oportunitatea companiei noastre de a participa la necesitățile de înzestrare ale instituțiilor din cadrul Forțelor Sistemului Național de Apărare (FSNA), pe timp de pace, la instituirea stărilor de asediu, de urgență, de mobilizare sau război, ținând seama de interesul național și de angajamentele guvernamentale asumate în relația cu structurile NATO și ale Uniunii Europene.


Surse de informații

Legea 232/2016: Prezenta lege reglementează organizarea și funcționarea industriei naționale de apărare și activitățile necesare realizării de produse militare, sensibile și strategice, astfel încât aceasta să asigure protecția intereselor naționale de apărare ale României, inclusiv a intereselor esențiale ale siguranței naționale.
Mai multe detalii la http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/184267

Registrul unic al operatorilor economici şi al capacităţilor de producţie şi/sau servicii pentru apărare: baza de date care cuprinde evidenţa capacităţilor şi operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi cu produse militare, sensibile şi strategice şi/sau să presteze servicii aferente acestor produse.
Mai multe detalii la http://www.economie.gov.ro/aparat-propriu/economie/industria-de-aparare

Surse de informații:
https://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/se-infiinteaza-registrul-unic-al-operatorilor-economici-al-capacitatilor-de-productie-i-servicii-in-domeniul-apararii-nationale
https://lege5.ro/gratuit/ge3tcmjqgyya/normele-metodologice-de-aplicare-a-legii-nr-232-2016-privind-industria-nationala-de-aparare-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative-din-23082017