BlueSpace TECHNOLOGY a obținut Certificatul de Acreditare în calitate de producător TEMPEST

„Să întrunim criteriile de standardizare impuse de organismele naționale, europene și NATO.” – parte din misiunea oficială, declarată a BlueSpace TECHNOLOGY.


Prin obținerea acestui certificat, BlueSpace TECHNOLOGY devine singura entitate privată din România acreditată ca producător TEMPEST.


BlueSpace TECHNOLOGY – Acreditat în calitate de producător TEMPEST

Având Certificatul de Acreditare în calitate de producător TEMPEST, eliberat de ORNISS, marcăm una dintre cele mai importante etape din procesul de dezvoltarea și extindere a activității noastre. Complexitatea și timpul îndelungat ale procedurii de acreditare reflectă dorința companiei de a excela și a aduce tot ceea ce realizăm la nivel de performanță.

Prin certificatul sus-menționat declarăm că S.C. BlueSpace TECHNOLOGY S.R.L. este acreditat ca entitate producătoare în domeniul TEMPEST, cu capacități de evaluare TEMPEST. Aceste competențe oficiale sunt în conformitate cu Metodologia privind acreditarea entităților care desfășoară ectivități de producție în domeniul TEMPEST – INFOSEC 15.

Capacitățile menționate în certificat au fost evaluate atât în cadrul BlueSpace TECHNOLOGY, cât și în Laboratorul propriu de măsurări TEMPEST și Incinte Ecranate. Întregul proces de acreditare a fost desfășurat sub atenta supervizare a unei comisii specializate la nivel național.

Conform deciziei finale înaintată de Oficiul Registrului Național a Informațiilor Secrete de Stat, prin Certificatul de Acreditare în calitate de producător TEMPEST eliberat, îndeplinim toate cerințele necesare pentru a putea testa și verifica echipamentele dumneavoastră.

ISO 17025 – Clauză obligatorie pentru eliberarea Certificatului de Acreditare în calitate de producător TEMPEST

Pe lista criteriile obligatorii cuprinse în procesul de certificare ORNISS se regăsește obținerea acreditării RENAR. Aceasta din urmă atestă că BlueSpace TECHNOLOGY, prin Laboratorul de măsurări TEMPEST și Incinte Ecranate, îndeplineşte cerinţele  SR EN ISO/IEC 17025:2018 şi este competentă să efectueze activităţi specfice.

Mai precis, toate echipementele pe care le utilizăm în procesele de testare, verificare și măsurare TEMPEST sunt calibrate la un laborator certificat ISO 17025, la nivelul UE. O caracteristică extrem de importantă, având în vedere că această calibrare unitară este regăsită în puține laboratoare din Uniunea Europeană.

Acreditarea RENAR pentru ISO 17025 aduce companiei beneficii considerabile activităților interne pe care le desfășurăm, dar mai ales, o deschiderea către piața internațională, în domeniul TEMPEST.

Ce urmează?

Am câștigat încă o bătălie, însă războiul nu s-a terminat.” Ne pregătim pentru următoarea etapă și anume: am început deja depunerea diligențelor pentru  acreditare NATO și UE.

Prin tot ceea ce realizăm și obținem în fiecare zi pentru BlueSpace TECHNOLOGY, ne dorim să aducem drapelul țării noastre pe lista recunoașterii internaționale în domeniul TEMPEST și nu numai.


ORNISS – Oficiul Registarului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

ORNISS este o instituție publică din România, aflată în subordinea Guvernului. Exercită atribuții de reglementare, autorizare, evidență și control în domeniul protecției informațiilor clasificate, ale Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România și ale Normelor privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România. Mai multe informații despre activitatea lor găsiți pe site-ul: http://www.orniss.ro/ro/prezentare.html

RENAR – Asociația de Acreditare din România

RENAR este o organizație neguvernamentală din România, fără scop lucrativ, care este recunoscută oficial ca organism național de acreditare unic. Funcționează în coordonarea și sub supravegherea Ministerului Economiei. Mai multe informații despre activitatea lor găsiți pe site-ul: https://www.renar.ro/