Cercetare în filtraraea semnalelor în banda HF

Lansarea Proiectului de „Cercetare în filtraraea semnalelor în banda HF și realizarea unei matrici de comutare automată de antene de recepție pentru ambarcațiunile navale de mici dimensiuni”

SC BlueSpace TECHNOLOGY SRL a semnat cu Ministerul Fondurilor Europene în data de 31.07.2020, lansând astfel implementarea proiectului „Cercetare în filtrarea semnalelor în banda HF și realizarea unei matrici de comutare automată de antene de recepție pentru ambarcațiunile navale de mici dimensiuni” – cod MySMIS 130075, corespunzător Contractului de finațare cu nr. 60/221_ap2/31.07.2020.

Ministerul Fondurilor Europene participă în calitate de Autoritate de Mangement pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020/Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate.

Obiectivul general al proiectului:  

Obiectivul general al proiectului este integrat în creșterea valorii adăugate generale de sector TIC în cadrul companiei, contribuind astfel și la creșterea implicării acestei ramuri IT pentru competitivitatea economică. Astfel, BlueSpace TECHNOLOGY va dezvolta un produs informatic de comunicație digitală, de înaltă tehnologie, împreună cu serviciile aferente acestuia.   

Rezultate:

În data de 30.07.2023, finalizare proiectului va fi marcată prin următoarele rezultate:

  • Echipamente TIC și echipamente specifice achiziționate și puse în funcțiune (servere, stații de lucru mobile, switch-uri, routere, receptor digital de analiză semnal, osciloscop digital, generator semnal, camera ecranată de testare semnale radio, cameră climatică), software.
  • Un raport de cercetare (documentare și analiză teoretică) privind realizarea filtrelor de bandă în RF, redactat.
  • Un model optim de filtre de bandă, un prototip de matrici de comutare automată de antene de recepție și un sistem informatic integral realizate.
  • Servicii de promovare a sistemului de comunicații pentru ambarcațiunile navale de mici dimensiuni, la nivel național, achiziționate (conferință și promovare online).
  • Servicii de publicare în reviste/publicații de specialitate a rezultatelor cercetării (3 publicări).
  • Servicii de audit tehnic și financiar achiziționate și recepționate.
  • O cerere de finanțare cu anexe completată și depusă.
  • Servicii de management de proiect achiziționate, 9 cereri de prefinanțare, 9 cereri de rambursare, 3 cereri de plată, 11 rapoarte trimestriale de progres, 9 rapoarte aferente cererilor de rambursare, 1 raport final depuse.
  • 2 anunțuri de presă ocazionate de lansarea și de finalizarea proiectului publicate.
  • Un panou publicitar achiziționat și instalat.

Cofinanțare:

Proiectul este realizat prin cofinanțare din partea Fondului European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, având valoarea totală de 8.486.080,96 RON, din care 4.531.364,99 RON reprezintă valoarea cofinanțării UE.