Finalizare proiect

Cercetare in filtrarea semnalelor in banda HF si realizarea unei matrici de comutare automata de antene de receptie pentru ambarcatiunile navale de mici dimensiuni”

BLUESPACE TECHNOLOGY SRL cu sediul in Oras Bragadiru, Soseaua Alexandriei, nr. 82, jud. Ilfov, C.U.I  28627965, Nr. de ordine in Registrul Comertului J23/539/2021, anunta finalizarea proiectului “Cercetare in filtrarea semnalelor in banda HF si realizarea unei matrici de comutare automata de antene de receptie pentru ambarcatiunile navale de mici dimensiuni”, cod MySMIS 130075, Contract de finantare nr. 60/221_ap2/31.07.2020, incheiat intre Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Competitivitate 2014-2020/Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Competitivitate si SC BLUESPACE TECHNOLOGY SRL, in calitate de Beneficiar al finantarii.

Obiectivul general al proiectului a constat in cresterea valorii adaugate generate de sectorul TIC, in cadrul BLUESPACE TECHNOLOGY SRL, prin dezvoltarea unui produs TIC si a serviciilor aferente acestuia, contribuind astfel la cresterea implicarii sectorului TIC pentru competitivitatea economica.

Rezultatele obtinute in urma implementarii proiectului:

  • Realizarea cercetarii industriale in vederea dobandirii cunostintelor si competentelor noi necesare crearii componentelor cu ajutorul carora se vor culege datele care vor fi analizate si procesate de sistemul informatic;
  • Realizarea dezvoltarii experimentale in vederea imbinarii, consolidarii si utilizarii cunostintelor si competentelor dobandite in urma atingerii O.S.1, in scopul producerii modelelor de procese si servicii, definirii, planificarii si documentarii conceptuale a acestora, precum si dezvoltarea sistemului de culegere a datelor, monitorizare si control;
  • Dezvoltarea aplicatiei informatice integrate, cu 2 functionalitati majore: analiza datelor culese cu ajutorul senzorilor si comanda si controlul de la distanta a echipamentului rezultat.

Valoarea totala a proiectului este de 8.486.080,96, din care 4.531.364,99 lei reprezinta valoarea cofinantarii UE.

Data inceperii proiectului: 31.07.2020

Data finalizarii proiectului: 30.07.2023

Codul MySMIS al proiectului: 130075

Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational  Competitivitate 2014 – 2020.

Date de contact:

SC BLUESPACE TECHNOLOGY SRL, C.U.I. RO28627965,  Registrul Comertului: J23/539/2021

Adresa sediu social:  Oras Bragadiru, Soseaua Alexandriei, nr. 82, jud. Ilfov

Website: www.bstech.ro;