„Emisiile Electromagnetice Compromițătoare – abordarea din perspectiva protecției informațiilor clasificate”

­În data de 1 Aprilie 2019, Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat a organizat un seminar cu tema „Emisiile Electromagnetice Compromițătoare – abordarea din perspectiva protecției informațiilor clasificate”, eveniment a cărui desfășuare a avut loc la sediul Bibliotecii Central Universitară „Carol I”, strada Bolteanu nr. 1, București.

S.C. BlueSpace TECHNOLOGY S.R.L., alături de compania INTRIPLE A.S. au susținut această activitate, ridicând probleme considerabile privind domeniul asigurării protecției informațiilor clasificate vehiculate prin intermediul sistemelor informatice și de comunicații.

Subiectul a fost abordat atât din punct de vedere teoretic, având un suport material informativ prin care s-au prezentat riscurile, cauzele acestora și metode de combatere a problemelor, cât și din punct de vedere practic, cu demonstrații legate de vulnerabilitățile pe care emisiile electromagnetice compromițătoare le prezintă pentru sistemele informatice și de comunicații care vehiculează informații clasificate.

Termenul „TEMPEST” a reprezentat punctul central în jurul căruia au gravitat toate subiectele înaintate în timpul seminarului. Atât O.R.N.I.S.S., cât și restul participanților și-au exprimat același interes comun față de aceast domeniu al materialelor de protecție electronică împotriva emiterea transmisiilor compromițătoare. Astfel, s-a evidențiat importanța cunoașterii nivelului de risc la care suntem expuși dar și metodele de protecție care pot fi implementate impreună cu echipamentele aferente dezvoltate în această direcție.

Mai mult, O.R.N.I.S.S., alături de partenerii oficiali și invitații de specialitate, precum reprezentanți ai laboratoarele acreditate, au dorit o informare a publicului de interes, în special al instituțiilor cu rol în apărarea națională, cu privire la realitatea evoluției tehnologice care vine însoțită de o multitudine de riscuri și seriozitatea cu care trebuie tratate acestea.

O demonstrație prin care s-a evidențiat posibilitatea refacerii imaginii de pe un desktop pe un alt ecran, cu ajutorul unui set de echipamente de interferențe electromagnetice, a adus un aport considerabil importanței instituțiilor care tratează subiectul în cauză, alături de soluțiile TEMPEST și domeniile ecranării electromagnetice. Această demonstrație realizată de INTRIPLE A.S. a ridicat numeroase semne de întrebare în rândul invitațiilor dar a și lămurit în același timp afirmații cu privire la primejdia tehnologică la care suntem involuntar expuși, cărora nu li se acorda credibilitatea corespunzătoare.

În continuitatea seminarului de pe 1 Aprilie, invitații din partea INTRIPLE A.S. au susținut cursuri de pregătire TEMPEST, în cadrul cărora s-au utilizat echipamente de specialitate și care s-au desfășurat pe durata a două zile, în datele de 2 și 3 Aprilie 2019.

Printre informațiile de natură tehnică prezentate, O.R.N.I.S.S. a oferit și o privire de ansamblu peste protocoalele necesare și legislația în vigoare privind metodele de ecranare electromagnetică, conform NATO și standardelor ISO.

Acoperind un număr mare de aspecte de interes în ceea ce privește protecția informațiilor clasificate, seminarul organizat de O.R.N.I.S.S., cu sprijinul S.C. BlueSpace TECHNOLOGY S.R.L. și al companiei INTRIPLE A.S., și-a atins scopul de a informa și a semnala dezvoltarea rapidă și alarmantă a unui domeniu pentru care, fiecare instituție care desfășoară activități cu rol în securitatea națională și nu numai, ar trebui să fie pregătită și în continuă exploatare și cercetare a riscurilor posibile, utilizând metode de protecție corespunzătoare, eficiente și în concordanță cu normele impuse la nivel NATO, UE și național.